Privacy Statement

The Moneyer neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt The Moneyer altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van The Moneyer. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden.

1. Wie is The Moneyer?

The Moneyer is een gratis online dienst die Gebruikers de mogelijkheid biedt hun financiën en betalingsverkeer te beheren. The Moneyer is onderdeel van de besloten vennootschap Yuuri Holding B.V., kantoorhoudende te (1018 EW) Amsterdam, aan de Sarphatistraat 47 (KvK nummer 52041719). De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

2. Welke informatie wordt door The Moneyer verzameld en verwerkt?

Account

Om gebruik te kunnen maken van The Moneyer, moet je een persoonlijke Account aanmaken. Wanneer je een dergelijk Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde informatie over jezelf in te vullen. Je ben niet verplicht alle gegevens te verstrekken, alleen een geldig e-mailadres en een gebruikersnaam is verplicht. De gebruikersnaam hoeft niet je eigen naam te zijn. De informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen.

Content

The Moneyer slaat alle Content die jij via de The Moneyer ter beschikking stelt op en verwerkt deze. Wanneer je de Content, bijvoorbeeld je financiële planningen, openbaar publiceert, kunnen ook andere Gebruikers de Content gebruiken en erop reageren.

In sommige gevallen wordt ook geografische informatie gekoppeld aan de Content. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om in kaart te brengen waar je betaalgedrag plaatsvindt.

Wanneer je je Account beëindigt, zal The Moneyer alle Content vernietigen.

Automatisch gegenereerde informatie

Om The Moneyer optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om het Platform te beveiligen) heeft The Moneyer bepaalde informatie nodig. The Moneyer verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van The Moneyer. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina's die je op het Platform bezoekt en "cookies". Voor zover The Moneyer deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt The Moneyer ze?

Door gebruik van The Moneyer kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van The Moneyer kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Bij het gebruik van The Moneyer worden alleen eigen cookies van The Moneyer geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor The Moneyer, worden door The Moneyer op jouw computer opgeslagen en The Moneyer heeft toegang tot die cookies. Dit worden ook wel first party cookies genoemd. Er wordt alleen gebruik gemaakt van systeem cookies. De informatie die in de cookies wordt opgeslagen bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens en de cookies worden verwijderd zodra je je gebruik van The Moneyer beëindigt (sessie cookies).

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van The Moneyer geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van The Moneyer gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) The Moneyer. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Account.

4. Voor welke doeleinden zal The Moneyer informatie over jou gebruiken?

Doeleinden

The Moneyer zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om jouw gebruik van The Moneyer mogelijk te maken en The Moneyer diensten te kunnen aanbieden
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen
  • Om The Moneyer te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
  • Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving
  • Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, om derden de mogelijkheid te bieden om jou aanbiedingen te doen danwel jou namens derden aanbiedingen te doen toekomen.

The Moneyer wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal The Moneyer dat daarom aan jou laten weten. Ook kan The Moneyer je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

The Moneyer gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van The Moneyer. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden

Indien je gebruik maakt van de mogelijkheid om via de Plugin betaalopdrachten aan banken te geven, worden de in de betaalopdracht opgenomen persoonsgegevens aan de bank verstrekt die de betaalopdracht moet uitvoeren.

Ook kun je er zelf voor kiezen Content (tijdelijk) met anderen te delen, zoals bijvoorbeeld je accountant.

Zonder jouw expliciete toestemming zal The Moneyer jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

The Moneyer kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan The Moneyer jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Het Platform kan hyperlinks bevatten waarmee je The Moneyer verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. The Moneyer heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement van The Moneyer heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via het Platform zijn verkregen. The Moneyer accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt The Moneyer jouw persoonlijke informatie?

The Moneyer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Omdat The Moneyer de beveiliging van jouw gegevens erg belangrijk vindt, houdt The Moneyer zich aan de beveiligings- en privacyprotocollen die worden voorgeschreven voor financiële instanties door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank.

Je persoonsgegevens worden bovendien zoveel mogelijk gescheiden van overige gegevens opgeslagen. De gegevens worden versleuteld opgeslagen in de beveiligde databases van The Moneyer. The Moneyer gebruikt voor de beveiliging van je gegevens een zeer hoogwaardige (military grade) versleuteling.

Het is te allen tijde mogelijk om je gegevens van The Moneyer te verwijderen. Je Account kun je verwijderen door in je Account gebruik te maken van de “verwijder account” functie. Hierdoor worden alle persoonsgegevens die bij dit Account horen verwijderd van de The Moneyer-servers.

6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw Account.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen slaat The Moneyer het Platform en alle Content en andere gegevens op in de ‘cloud’. Dat betekent dat de informatie dynamisch is opgeslagen op verschillende servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden. Om je privacy te waarborgen, zullen je persoonsgegevens echter niet worden doorgegeven naar landen buiten Europa.

In de toekomst kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan The Moneyer gelieerde ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie stem je er hierbij, voorzover nodig, mee in dat jouw (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht The Moneyer hier op enig moment toe overgaan, dan zal je hierover altijd eerst worden geïnformeerd.

8. Mogen minderjarigen gebruik maken van The Moneyer?

Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een Account aanmaakt. Door dit Privacy Statement te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een Account aan te maken.

9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op het Platform en/of via berichtgeving aan de Gebruiker.

10. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@themoneyer.nl.